<p>Zdjęcie na okładce: Jeff Wall, <em>Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona</em>, 1999, przezrocze w lightboksie, 187.0 x 351.0 cm. Dzięki uprzejmości artysty</p>
<p>Zdjęcie na okładce: Jeff Wall, <em>Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona</em>, 1999, przezrocze w lightboksie, 187.0 x 351.0 cm. Dzięki uprzejmości artysty</p>

Nr 12: Fotografia i „skuteczność gestu”

Redaktorzy: Krzysztof Pijarski, Paweł Mościcki

Zdjęcie na okładce: Jeff Wall, Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona, 1999, przezrocze w lightboksie, 187.0 x 351.0 cm. Dzięki uprzejmości artysty

Numer współfinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę w roku 2015, oraz przez Szkołę Filmową w Łodzi

Spis treści

Wstęp

 1. Gest w epoce jego technicznej reprodukowalności

  Krzysztof Pijarski, Gest w epoce jego technicznej reprodukowalności, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.855

  Wprowadzenie do numeru

Zbliżenie

 1. Obrazy w akcji. Fotografia, gest, performatywność

  Weronika Szczawińska, Obrazy w akcji. Fotografia, gest, performatywność, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.859

  Autorka krytycznie analizuje seminarium badawczo-artystyczne poświęcone zagadnieniu gestu wobec obrazu fotograficznego. W centrum jej rozważań znajdują się fotografie Pawła Bownika.

 2. Touching Images. Proszę dotykać

  Kuba Mikurda, Touching Images. Proszę dotykać, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.862

  Artykuł opisuje różne formy dotykowej relacji z obrazami – od dosłownych po metaforyczne. W pierwszej części, poświęconej dotykaniu obrazów, autor sugeruje, że zakaz dotykania obrazów wynika z obawy przed naruszeniem sublimacyjnej ramy, która wydobywa obraz z pola wizualnego, wprowadzając dyskretne pęknięcie między obrazem a resztą rzeczywistości, czyniąc z niego figurę na tle. W drugiej części, poświęconej byciu dotykanym przez obrazy autor przywołuje taktylne eksperymenty w filmie i sztukach wizualnych, a także omawia koncepcję obrazu haptycznego Laury U. Marks.

 3. Gest fotograficzny: między symptomem a etosem

  Paweł Mościcki, Gest fotograficzny: między symptomem a etosem, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.863

  Artykuł zawiera szereg teoretycznych rozważań na temat znaczenia gestu w fotografii. Autor stara się w nim wprowadzić etyczną perspektywę analizy tej kategorii rozwijając rozmaite koncepcje gestu w fotografii (Durand, Flusser), a także ukazując ich powiązania z pojęciem symptomu (Freud) z jednej, i etosu (Ravaisson, Bourdieu) z drugiej strony.

 4. Tropiciele. O fotografii performatywnej

  Margaret Iversen, Tropiciele. O fotografii performatywnej, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.864

  Posługując się analizami praktyk artystycznych z lat 70., a także odwołując się do współczesnych interpretacji użycia fotografii w sztuce surrealistycznej, autorka proponuje w artykule pojęcie "fotografii performatywnej" i stara się pokazać, jak dalece zmienia ono sens samej fotografii oraz zakres jej możliwego artystycznego użytku.

 5. Gesty. Próba fenomenologiczna

  Vilem Flusser, Gesty. Próba fenomenologiczna, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.866

  Artykuł jest próbą fenomenologicznego opisu tego, w jaki sposób gest obecny jest w przestrzeni fotografii i w jaki sposób wpływa na jej zdolność do przedstawiania obrazu rzeczywistości

 6. Gestus

  Jeff Wall, Gestus, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.878

  Tekst poświecony wizerunkowi ciała i jego roli w fotografiach artysty.

Punkt widokowy

 1. Gest wobec obrazu fotograficznego. Sympozjum performatywne

  Krzysztof Pijarski, Gest wobec obrazu fotograficznego. Sympozjum performatywne, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.880

  Nieznacznie zmieniony tekst programowy sympozjum performatywnego Gest wobec obrazu fotograficznego, które odbyło się w dniach 21-22 października 2013 w&nbsp;Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, w&nbsp;ramach festiwalu Warsaw Photo Days 2013 (http://warsawphotodays.com).

 2. Sympozjum performatywne - sesja pierwsza

  Rafał Milach, Anna Nałęcka-Milach et al., Sympozjum performatywne - sesja pierwsza, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.881

  Joanna Kinowska, kuratorka i historyczka fotografii, wespół z Krzysztofem Pijarskim rozmawia z Rafałem Milachem i Anną Nałęcką-Milach o ich wspólnej pracy nad medium książki.

 3. Sympozjum performatywne - sesja druga

  Paweł Bownik, Weronika Szczawińska et al., Sympozjum performatywne - sesja druga, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.884

  Reżyserka, dramaturżka i teoretyczka Weronika Szczawińska pochyla się nad cyklem prac Koleżanki i koledzy Pawła Bownika w dialogu z artystą oraz Krzysztofem Pijarskim.

 4. Sympozjum performatywne - sesja trzecia

  Aneta Grzeszykowska, Jan Smaga et al., Sympozjum performatywne - sesja trzecia, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.886

  Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga rozmawiają o cyklu fotografii Archiwum prywatne z literaturoznawczynią, krytyczką i teoretyczką kultury Katarzyną Bojarską oraz Krzysztofem Pijarskim.

 5. Sympozjum performatywne - sesja czwarta

  Nicolas Grospierre, Kuba Mikurda et al., Sympozjum performatywne - sesja czwarta, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.889

  Reżyser, teoretyk kultury i filozof Kuba Mikurda wraz z Krzysztofem Pijarskim i w dialogu z Nicolasem Grospierre’em wprawiają w ruch obiekty fotograficzne artysty (nie tylko w sensie ruchu myśli).

 6. Sympozjum performatywne - sesja piąta

  Łukasz Gorczyca, Michał Kaczyński et al., Sympozjum performatywne - sesja piąta, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.891

  Michał Kaczyński i Łukasz Gorczyca występują w roli twórców książki artystycznej, d.o.m. polski, by poddać ją refleksji wespół z Pawłem Szypulskim, kolekcjonerem książek fotograficznych i kuratorem, oraz Krzysztofem Pijarskim.

 7. Sympozjum performatywne - sesja szósta

  Wojciech Wilczyk, Elżbieta Janicka et al., Sympozjum performatywne - sesja szósta, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.895

  Elżbieta Janicka i Wojciech Wilczyk wdają się w dyskusję o projekcie, Inne miasto z Waldemarem Baraniewskim, historykiem sztuki i znawcą spraw warszawskich, oraz Krzysztofem Pijarskim.

Panorama

 1. The Vagaries of Imagination: Robert Smithson’s Hotel Palenque and the Early Poetry of William Carlos Williams

  Mikołaj Wiśniewski, The Vagaries of Imagination: Robert Smithson’s Hotel Palenque..., „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.918

  Autor analizuje projekt fotograficzny Roberta Smithsona Hotel Palenque jako wstęp do twórczości poetyckiej Williama Carlosa Williamsa. Zarówno estetyka projektu Smithsona, jak dylematy teoretyczne, które za sobą pociąga mają wiele wspólnego z tym, co interesowało Williamsa na początku XX wieku, kiedy to wykuwał swój radykalnie osobny styl, angażując się jednocześnie w kwestie metapoetyckie w esejach i książce z improwizacjami zatytułowanej Kora in Hell, a także we fragmentach prozatorskich włączonych do słynnego tomu poetyckiego Spring and All.

 2. Rozszerzenie czasu trwania. Kontakt Zygmunta Rytki

  Piotr Urbanowicz, Rozszerzenie czasu trwania. Kontakt Zygmunta Rytki, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.898

  W artykule zostaje omówiona twórczość Zygmunta Rytki na przykładzie cyklu zdjęć pt. Kontakt (1993). Autor przyjmuje za punkt wyjścia, że omawiana praca jest zapisem afektywnego spotkania między człowiekiem a zwierzętami. W artykule zostają wykorzystane narzędzia teoretyczne wypracowane na gruncie performatyki oraz posthumanistyki. Autor przekonuje, że Kontakt stanowi estetyczno-etyczny eksperyment zapisania doświadczenia relacji, jako momentu poza historią. Wskazuje na dynamikę relacji między performatywnością działań artystycznych Rytki oraz funkcją fotograficznego obrazu.  Rozważania prowadzą do wniosku o występowaniu w twórczości Rytki koncepcji historii pozostającej w napięciu między wydarzeniem a medium.

 3. Gest autobiograficzny. Okrutny teatr fotografii Zdzisława Beksińskiego

  Klaudia Węgrzyn, Gest autobiograficzny. Okrutny teatr fotografii Zdzisława Beksińskiego, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.900

  Na poruszane w pracy wątki składa się omówienie dwóch obszarów badawczych: twórczości artystycznej Zdzisława Beksińskiego (głównie fotografii) przez pryzmat Teatru Okrucieństwa Antoine'a Artauda (performatywnego i afektywnego aspektu działania na odbiorcę). Teoria i formuła przemocy obrazu oparta jest na rozważaniach Susan Sontag, najnowszej ikonologii W. J. T. Mitchella, estetycznym reżimie obrazów Jacques'a Ranciera oraz przedstawieniu negatywnym Theodora Adorna. Prace Beksińskiego analizowane przez pryzmat autobiografii i psychoanalizy tworzą brikolaż, w którym zakodowane zostają kulturowe i wyobrażeniowe artefakty.

Perspektywy

 1. Models of Thinking the World

  Alfredo Jaar, Krzysztof Pijarski, Models of Thinking the World, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.920

  Krzysztof Pijarski rozmawia z Alfredo Jaarem o głównych wątkach jego twórczości.

Migawki

 1. Tajne archiwa Ziemi

  Katarzyna Czeczot, Tajne archiwa Ziemi, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.902

  Recenzja wystawy Angeliki Markul, „To, co stracone, jest na początku”, kurator: Jarosław Lubiak, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Warszawa 25 marca – 31 lipca 2016

 2. Zamiast o tym śnić, bądź tym, czym chcesz być

  Anna Taszycka, Zamiast o tym śnić, bądź tym, czym chcesz być, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2015, nr 12, https://doi.org/10.36854/widok/2015.12.904

  Recenzja książki Karoliny Kosińskiej pt. Androgyn. Tożsamość, tęsknota. pragnieniePostać androgyniczna w brytyjskiej kulturze popularnej i filmie lat 70.