Vilem Flusser

Vilém Flusser Archiv

Urodzony w 1920 roku, zmarł w 1991. Jeden z najważniejszych XX-wiecznych teoretyków mediów, filozof, pisarz. Autor wielu ważnych analiz związanych z rozwojem nowych technologii, w tym książki Ku filozofii fotografii (1983, pol. wyd. 2004).