Piotr Urbanowicz

Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński

ur. 1992, absolwent wiedzy o teatrze, specjalność performatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant na Wydziale Polonistyki UJ na kierunku kulturoznawstwa. Publikował w "Magazynie Sztuki" oraz "MASCE".