Paweł Szypulski

http://www.pawelszypulski.com

Twórca wizualny działający w obszarze szeroko rozumianej fotografii dokumentalnej i kolekcjoner zdjęć pochodzących z różnego rodzaju zbiorów obejmujących m.in. archiwa dużych, oficjalnych instytucji (np. armia i policja), fotografie użytkowe (pocztówki, zdjęcia wykorzystywane w ogłoszeniach, czy portalach społecznościowych) oraz archiwa prywatne. Członek Rady Programowej Miesiąca Fotografii w Krakowie oraz stały współpracownik Zespołu Kreatywnego festiwalu odpowiedzialny za kwestie informacyjne i promocyjne. Laureat X edycji programu stypendialnego „Młoda Polska”. Z wykształcenia antropolog specjalizujący się w krytycznej analizie tekstowych i fotograficznych świadectw osobistych.

Autor m.in. książki fotograficznej Pozdrowienia z Auschwitz 2015