Anna Taszycka

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Filmoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładała także m.in. w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podyplomowych Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, na Gender Studies ISNS Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadziła serię wykładów o awangardzie filmowej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Współpracowała m.in. z Muzeum Narodowym w Krakowie.Publikuje w czasopismach (m.in. „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Popularnej”, „Ha!arcie”, „MOCAK Forum”), jej teksty ukazały się też w antologiach (m.in. Ciało i seksualność w kinie polskim, Reżyserki kina. Tradycja i współczesność, Gender – konteksty, Encyklopedia kina, Encyklopedia gender).