Anna Taszycka

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Film historian, Ph.D. Assistant Professor in Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. She was also teaching in Institute of Audiovisual Arts of the Jagiellonian University, Gender Studies at the Polish Academy of Sciences as well as Gender Studies at the Warsaw University. She was also cooperting with National Museum in Kraków. She is is writing to „Kwartalnik Filmowy”, „Kultura Popularna”, „Ha!art”, „MOCAK Forum”), her texts also appeared in antologies Ciało i seksualność w kinie polskim [Body and Sexuality in Polish Cinema], Reżyserki kina. Tradycja i współczesność [Women-Directors. Tradition and Contemporaneity], Gender – konteksty [Gender - Contexts], Encyklopedia kina [Film Encyclopedia], Encyklopedia gender [Gender Encyclopedia].