Elżbieta Janicka

Instytut Slawistyki, PAN ORCID

dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; romanistka, polonistka, adiunkt w Zakładzie Badań Narodowościowych IS PAN, fotografka. Autorka m.in. książki Festung Warschau 2011.