Katarzyna Czeczot

Instytut Badań Literackich PAN ORCID

Historyczka literatury, adiunkt w Pracowni Literatury Romantyzmu w Instytucie Badań Literackich PAN, wykładowczyni na Gender Studies IBL PAN.