Margaret Iversen

University of Essex

Jedna z najważniejszych światowych specjalistek w dziedzinie teorii sztuki i sztuki współczesnej. Jej pierwszą książą była Alois Riegl: Art History and Theory (1993). Potem zajmowała się głównie teorią psychoanalityczną, co zaowocowało książką Beyond Pleasure: Freud, Lacan, Barthes (2007). Jej obecne badania skupiają się na relacji między sztuką współczesną a fotografią. Pracuje na University of Essex.