Wojciech Wilczyk

http://hiperrealizm.blogspot.com/ ORCID

Fotograf, poeta, autor esejów oraz tekstów krytycznych o sztuce, kurator. Autor licznych projektów fotograficznych, m.in. Czarno-biały Śląsk (2004), Niewinne oko nie istnieje (2006), Święta wojna (2014). Jeden z najwybitniejszych polskich artystów fotografików średniego pokolenia, zaliczany do nurtu fotorealizmu. Dokumentalista, tworzący archiwum obrazów współczesnej Polski, ze szczególnym uwzgldnieniem niepamięci Zagłady