Rada naukowa

Ariella Azoulay

Brown University, Stany Zjednoczone http://cargocollective.com/ariellaazoulay

Kuratorka i reżyserka filmów dokumentalnych, teoretyczka fotografii i kultury. Wykłada na Wydziale Literatury Porównawczej oraz Kultury Nowoczesnej i Mediów na Brown University. Jest autorką książek: Civil Imagination: A Political Ontology of Photography(2012), From Palestine to Israel: A Photographic Record of Destruction and State Formation, 1947–1950(2011), The Civil Contract of Photography (2008), Death’s Showcase(2001 – nagrodzona Affinity Award, ICP), Jest współautorką (razem z Adi Ophirem): The One State Condition - Occupation and Democracy in Israel/Palestine(2012), This Regime Which Is Not One: Occupation and Democracy between the Sea and The River (2008, po hebrajsku).

Ernst van Alphen

Universiteit Leiden, Holandia ORCID

Profesor literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Lejdzie. Zajmuje się przede wszystkim modernistyczną i postmodernistyczną literaturą oraz jej powiązaniami ze sztukami wizualnymi. Jest autorem m.in. Art in Mind: The Contribution of Contemporary Images to Thought (2005); Caught by History. Holocaust Effects in ContemporaryArt, Literature and Theory (1997); Failed Images: Photography and Its Counter-practices (2018) oraz Staging the Archive (2014).

Iwona Kurz

Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej ORCID

Ur. 1972. Profesorka w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka książek Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (2008), Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929 (2017) oraz Kultura wizualna w Polsce (2017, dwa tomy), redaktorka tomu Film i historia (2008), współredaktorka Antropologii ciała (2008) oraz Antropologii kultury wizualnej (2012).

Grzegorz Niziołek

Katedra Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Polska ORCID

Profesor UJ. Zajmuje się polskim i europejskim teatrem XX i XXI wieku, tradycją romantyczną w polskim teatrze, sztuką reżyseii i krytyką teatralną, a także związkami teatru i historii. Napisał: Sny, komedie, medytacje (2000), Sobowtór i utopiaTeatr Krystiana Lupy (1997), Warlikowski. Extra ecclesiam (2008), Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicz Polski Teatr Zagłady (2013). Otrzymał stypendium Fulbrighta w CUNY.

Marek Zaleski

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polska ORCID

Krytyk literacki, historyk literatury, eseista, publicysta, wykładowca uniwersytecki, profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku 2012 roku kieruje Zespołem do Badań nad Literaturą i Kulturą Później Nowoczesności. W 1990 roku został nagrodzony Nagrodą im. Kościelskich. W 2006 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii esej. W 2009 roku za książkę Echa Idylli ponownie był nominowany do tej nagrody, otrzymał też Nagrodę im. Kazimierza Wyki. W latach 2005-2007 członek jury przyznającego Nagrodę Literacką Nike.