ISSN: 2300-200X

Redakcja

„Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”

sekretarzująca redakcji: Agata Zborowska

e-mail: redakcja@pismowidok.org

Wydawca pisma

Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

ul. Jagiellońska 54/99, 03–463 Warszawa

e-mail: fundacja.widok@gmail.com

Finansowanie

Pismo wspierają i finansują:

logo IKP UW

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Dziekan Wydziału Polonistyki
i JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

logo IBL PAN

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę na lata 2017–2018

– z programu „Wsparcie czasopism” na lata 2019–2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– z Funduszu Promocji Kultury na lata 2018–2019 (Program „Czasopisma”)