ISSN: 2300-200X

Redakcja

„Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”

sekretarzująca redakcji: Zofia Rohozińska

e-mail: redakcja@pismowidok.org

Wydawca pisma

Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

ul. Jagiellońska 54/99, 03–463 Warszawa

e-mail: fundacja.widok@gmail.com

Finansowanie

Pismo wpierają i finansują:
logo IKP UW
oraz Dziekan Wydziału Polonistyki
i JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę na lata 2017–2018
  • z programu „Wsparcie czasopism” na lata 2019–2020


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • z Funduszu Promocji Kultury na lata 2018–2019 (Program „Czasopisma”)

  • ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (2020-2021)

Error