<p>kadr z filmu opublikowanego w serwisie <a>YouTube</a> przez Terry'ego Diamonda, który stał się punktem wyjścia dla filmu <em>Havarie</em> Philipa Scheffnera (2016)</p>
<p>kadr z filmu opublikowanego w serwisie <a>YouTube</a> przez Terry'ego Diamonda, który stał się punktem wyjścia dla filmu <em>Havarie</em> Philipa Scheffnera (2016)</p>

Nr 14: Uchodźcy: obrazy migracji, pamięć w ruchu

Redaktorzy: Iwona Kurz, Paweł Mościcki

kadr z filmu opublikowanego w serwisie YouTube przez Terry'ego Diamonda, który stał się punktem wyjścia dla filmu Havarie Philipa Scheffnera (2016)

Numer współfinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę w roku 2016. Powstał we współpracy z projektem History Atlas Under Construction, współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej - Programu Europa dla Obywateli oraz wspieranym przez Evens Foundation.

Spis treści

Wstęp

 1. Uchodźcy: obrazy migracji, pamięć w ruchu

  Uchodźcy: obrazy migracji, pamięć w ruchu, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/uchodzcy-obrazy-migracji-pamiec-w-ruchu

  Wstęp do 14 numeru „Widoku”.

Zbliżenie

 1. Obraz jako dobro wspólne. O filmie „Border” Laury Waddington

  Paweł Mościcki, Obraz jako dobro wspólne. O filmie „Border” Laury Waddington, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/obraz-jako-dobro-wspolne.-o-filmie-border-laury-waddington

  Artykuł stanowi dogłębną analizę filmu Border (2004) Laury Waddington. Autor przekonuje w niej, że artystyczna strategia zastosowana w tym dziele polega raczej na dzieleniu obrazu z uchodźcami niż na takiej lub innej formie ich reprezentacji. Interpretując różne wizualne efekty takiej procedury, autor ukazuje również jej polityczne i etyczne znaczenia.

 2. Obrazy czasu awarii

  Aleksander Kmak, Obrazy czasu awarii, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/obrazy-czasu-awarii

  Artykuł analizuje film Philipa Scheffnera Awaria jako obraz o samym procesie obrazowania uchodźców. Autor, używając perspektywy badań kultury wizualnej, polemizuje także z instrumentalizacją przedstawień w psychologii społecznej, kwestionując proste podziały na humanitarne i dehumanizujące obrazy uchodźców.

 3. Niezagubieni na autostradzie. Uchodźcy i pamięć altruistyczna

  Włodzimierz Karol Pessel, Niezagubieni na autostradzie. Uchodźcy i pamięć altruistyczna, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/niezagubieni-na-autostradzie.-uchodzcy-i-pamiec-altruistyczna

  Artykuł porusza temat kryzysu migracyjnego obejmującego Danię i całą Skandynawię. Fotografią newsową roku 2015 wybrane zostało w Danii zdjęcie Michaela Drosta-Hansena wykonane na autostradzie podczas exodusu uchodźców do Szwecji. W mediach, w szczególności w Polsce, fotografia przedstawiająca policjanta bawiącego się z małą dziewczynką uznana została za potwierdzenie wzorowego podejścia Danii do osób szukających azylu w Europie. Autor stawia tezę, że o pozytywnym odbiorze zdjęcia Drosta-Hansena zadecydowała pamięć o zachowaniu duńskiego społeczeństwa podczas okupacji hitlerowskiej (przerzuceniu Żydów do Szwecji, czynnym udziale w akcji „białe autobusy”). Pamięć ta przesłania, choć w malejącym stopniu, rzeczywiste zaostrzanie polityki migracyjnej.

 4. Migracje i komiks frankofoński

  Martyna Steckiewicz, Migracje i komiks frankofoński, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/migracje-i-komiks-frankofonski

  Artykuł omawia relacje pomiędzy migracjami i komiksem frankofońskim na przestrzeni lat. Pokazując najważniejsze momenty i punkty zwrotne, autorka dochodzi do okresu współczesnego i narodzin tak zwanego „nowego bohatera” komiksów tworzonych przez autorów frankofońskich – do migranta i migrantki. W tekście analizowane jest też zagadnienie poruszania się rozumianego zarówno dosłownie (jako technika artystyczna), jak i metaforycznie (jako część fabuły historii przedstawionych w formie komiksów).

Panorama

 1. Jacek Kryszkowski. Uciekinier z kultury. Cz. 2. Wyprawa

  Marcin Kościelniak, Jacek Kryszkowski. Uciekinier z kultury. Cz. 2. Wyprawa, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/jacek-kryszkowski.-a-fugitive-from-the-culture.-part-2

  Monograficzne ujęcie dorobku Jacka Kryszkowskiego, artysty aktywnego w latach 80. XX wieku, związanego z łódzkim środowiskiem Kultury Zrzuty. Na podstawie jego pism, wypowiedzi i akcji, autor (re)konstruuje projekt „ucieczki z kultury”, stanowiący jądro twórczości Kryszkowskiego. W pierwszej części artykułu (Zrzuta) autor przedstawia portret Kryszkowskiego, w drugiej (Wyprawa) skupia się na słynnej akcji samozwańczego sprowadzenie prochów Witkacego z Jezior do Polski (1985), przedstawiając wyniki własnego „śledztwa” i czyniąc akcję kołem zamachowym prowadzonej przez Kryszkowskiego krytyki kultury.

Perspektywy

 1. Choreografia dyskretnych przesunięć

  Katarzyna Bojarska, Anna Konik, Choreografia dyskretnych przesunięć, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/choreografia-dyskretnych-przesuniec

  Rozmowa z artystką Anną Konik, dotycząca jej praktyki twórczej, a przede wszystkim pracy poświęconej uchodźczynion W tym samym mieście, pod tym samym niebiem...

 2. Źródła i konstelacje

  Tomasz Szerszeń, Krzysztof Pijarski et al., Źródła i konstelacje, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/en/archive/2016/14-refugees-fugitive-images-memory-in-motion/sources-and-constellations

  A conversation with photographer and visual theorist Arno Gisinger.

Punkt widokowy

 1. Kto Gdzie

  Margot Sputo, Kto Gdzie, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/kto-gdzie

  Prezentacja projektu Kto Gdzie (2016).

 2. Obrazy taktylne i doświadczenie uchodźców

  Iwona Kurz, Obrazy taktylne i doświadczenie uchodźców, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/obrazy-taktylne-i-doswiadczenie-uchodzcow

  Esej towarzyszący prezentacji pracy Kto Gdzie Margot Sputo.

 3. Un Air d’accueil (2013–2015)

  Estefanía Peñafiel Loaiza, Un Air d’accueil , „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/un-air-daccueil

  Prezentacja projektu Un Air d’accueil (2013–2015)

 4. Schronienie w obrazie

  Paweł Mościcki, Schronienie w obrazie, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/schronienie-w-obrazie

  Esej towarzyszący prezentacji projektu Estefaníi Peñafiel Loaizy Un Air d’accueil 2013–2015.

Migawki

 1. Opóźnienie widzenia

  Iwona Kurz, Opóźnienie widzenia, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/opoznienie-widzenia

  Omówienie filmów Fuocoammare. Ogień na morzu (reż. Gianfranco Rosi, prod. Francja, Włochy, 2016) oraz Słońce, to słońce mnie oślepiło (reż. Anka i Wilhelm Sasnalowie, prod. Polska, Szwajcaria, 2016), które proponują nową optykę w odniesieniu do tzw. kryzysu uchodźczego w Europie i w Polsce.

 2. „Sztuka wiejska”. Poza styl narodowy

  Monika Borys, „Sztuka wiejska”. Poza styl narodowy, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/sztuka-wiejska.-poza-styl-narodowy

  Recenzja wystawy „Polska – kraj folkloru?”, kuratorka: Joanna Kordjak, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,15 października 2016 – 15 stycznia 2017

 3. Do wglądu

  Do wglądu, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 14, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2016/14-uchodzcy/do-wgladu

  Polecane lektury