Aleksander Kmak

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersystet Warszawski

Doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW. Zajmuje się teorią i historią filmu w perspektywie problemu widzialności. Regularnie publikuje w magazynie „Szum”.