Martyna Steckiewicz

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu SWPS. W badaniach zajmuje się zjawiskami współczesnej kultury popularnej. Na co dzień pracuje w Centrum Kultury Jidysz w Warszawie.