Marcin Kościelniak

Katedra Teatru i Dramatu, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński ORCID

Teatrolog, kulturoznawca. Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. Zastępca redaktora naczelnego „Didaskaliów. Gazety Teatralnej”. Członek komitetu redakcyjnego serii książkowej „Teatr/Konstelacje”. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Dialogu”. Autor książek: Prawie ludzkie, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara (2012), „Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru (2014), Egoiści. Trzecia droga w kulturze polskiej lat 80. (2018). Współredaktor kilku tomów, m.in. Teatr a Kościół (2018).