Włodzimierz Karol Pessel

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Kulturoznawca i skandynawista. Adiunkt w Zakładzie Kultury Współczesnej IKP UW, współtwórca Pracowni Studiów Miejskich. Autor monografii Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy XIX i XX wieku (2010). Publikował m. in. w „Acta Sueco-Polonica”, „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Kulturze Współczesnej”.