<p>Zach Blas, Jemima Wyman, <em>im here to learn so :)))))), </em>kadr z instalacji czterokanałowej, 2017, dzięki uprzejmości artystów</p>
<p>Zach Blas, Jemima Wyman, <em>im here to learn so :)))))), </em>kadr z instalacji czterokanałowej, 2017, dzięki uprzejmości artystów</p>

Nr 16: Cyfrowe mroki

Redaktorzy: Łukasz Zaremba

Zach Blas, Jemima Wyman, im here to learn so :)))))), kadr z instalacji czterokanałowej, 2017, dzięki uprzejmości artystów

Numer współfinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę w roku 2016

Spis treści

Wstęp

 1. Cyfrowe mroki

  Łukasz Zaremba, Cyfrowe mroki, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.683

  Wstęp do numeru 16.

Punkt widokowy

 1. im here to learn so :))))))

  Zach Blas, Jemima Wyman, im here to learn so :)))))), „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.684

  Prezentacja projektu im here to learn so :)))))) (2017).

 2. Bot lekarzem duszy?

  Aleksanda Przegalińska, Bot lekarzem duszy?, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.690

  Tekst towarzyszący prezentacji pracy Zacha Blasa i Jemimy Wyman i’m here to learn so :)))))).

Zbliżenie

 1. Karnawał nowego „siecioekranu”: od hegemonii do izonomii

  Bernard Stiegler, Karnawał nowego „siecioekranu”: od hegemonii do izonomii, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.693

  Tłumaczenie eseju Bernarda Stieglera Le carnaval de la nouvelle toile: de l’hégémonie à l’isonomie (w: Technologies de l’information et intelligences collectives, red. B. Juanals, J.-M. Noyer, Paris 2010, s. 75-104).

 2. Nic dzieje się na ekranie

  Łukasz Zaremba, Nic dzieje się na ekranie, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.696

  Artykuł podejmuje próbę przeglądu zagadnień kluczowych dla krytyki internetu w kontekście jego związków z kapitalizmem komunikacyjnym - czyni to jednak z perspektywy wizualnej. Polemizując z przekonaniem o wtórnym czy też suplementarnym charakterem wizualnych danych w sieci sutor przygląda się serwisowi YouTube. Po pierwsze zakładają, że pewne procesy właściwe silniej tekstocentrycznym narzędziom sieci (jak wyszukiwarka Google) pozostają w tym serwisie przynajmniej częściowo na wierzchu; po drugie rozpoznają to narzędzie jako jedno z podstawowych dla współczesnej komunikacji w skali globalnej. Artykuł ma charakter wstępnego mapowania pola badań i stawia sobie za cel wskazanie podstawowych obszarów wymagających dalszego zgłębiania.

 3. Koniec blogowania

  Jodi Dean, Koniec blogowania, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.697

  Fragment The End of Blogging, drugiego rozdziału książki Jodi Dean Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive (Polity 2010).

 4. Opowieści z ultrasonograficznych mroków

  Matylda Szewczyk, Opowieści z ultrasonograficznych mroków, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.708

  Artykuł podejmuje refleksję nad doświadczeniem szczególnego obrazu medialnego, jakim jest ultrasonograficzna wizualizacja płodu. Wykorzystując poczynione w różnych miejscach na świecie antropologiczne opisy badań USG w ciąży, a także dostępne w sieci filmy informacyjne oraz popularne i artystyczne narracje na temat obrazowania medycznego i nowych technologii medialnych, autorka rozważa rozmaicie definiowane funkcje USG prenatalnego, zastanawia się nad oddziaływaniem obrazu ultrasonograficznego i nad kontekstami kulturowymi, które można wokół niego nadbudować. Choć wizualizacje ultrasonograficzne często funkcjonują w przestrzeni ogromnych napięć i lęków (a zarazem opisywane są jako dające przyjemność), wszystko wskazuje na to, że będą nam towarzyszyć – warto więc poszukiwać nowych języków ich opisu i praktyk kulturowych pomagających w obchodzeniu się z nimi.

 5. Form and Inform. Internal Semantics of Computation Languages and Architecture of Developed Capitalism

  Adam Przywara, Krzysztof Dołęga, Form and Inform. Internal Semantics of Computation Languages..., „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.714

  Celem tego eseju jest opracowanie i opisanie sposobu działania języka architektury wytworzonego przez kapitalizm i neoliberalizm. Taka analiza, pozwolić nam może na lepsze zrozumienie 'przezroczystej' ideologii, którą naznaczone są codzienne przestrzenie naszego funkcjonowania we współczesnym świecie. Manfredo Tafuri zaproponował tezę jakoby subsumpcja architektury przez kapitał dokonała formalizacji jej języka, sprowadzając tę dziedzinę do bycia jedynie manipulacją semantycznie pustych struktur. Rozszerzamy propozycję Tafuriegio poprzez przyjęcie analizy semantyki systemów obliczeniowych, by pokazać, że subsumpcja architektury nie tylko pozbawiła ją dawnej przejrzystości i łatwo przystępnych treści, lecz jednocześnie stworzyła ukryty kod znaczeń służących kapitałowi.

Panorama

 1. Degradacja umiejętności

  Artur Szarecki, Degradacja umiejętności, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.721

  Fragment książki Kapitalizm somatyczny. Ciało i władza w kulturze korporacyjnej (Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2017).

 2. Feminist Art of Failure, Ewa Partum and the Weak Avant-Garde

  Ewa Majewska, Feminist Art of Failure, Ewa Partum and the Weak Avant-Garde, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.761

  W artykule tym autorka analizuje twórczość i praktykę artystyczną Ewy Partum jako szczególnie feministyczną praktykę awangardy. W teorii awangardy dokonał się ruch od heroicznych czy maskulinistycznych koncepcji praktyki artystycznej ku oporowi i uwzględnianiu tego, co słabe, przypadkowe czy nieheroiczne. Inspirowana myślą Benjamina, Halberstam, czy Havla wyłania się teoria słabej awangardy.

 3. Efekty krajobrazu

  Charles Harrison, Efekty krajobrazu, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.728

  Tłumaczenie tekstu Charlesa Harrisona The Effects of Landscape, rozdziału książki zbiorowej Landscape and Power, red. W.J.T. Mitchell, Chicago 2005.

Migawki

 1. "Intensywność nie jest jeszcze treścią"

  Joanna Lilia Mąkowska, "Intensywność nie jest jeszcze treścią", „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.734

  Tekst o wystawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst, kuratorka: Natalia Sielewicz, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 26 stycznia – 2 kwietnia 2017.

 2. Uchwycić wszystko?

  Ewa Drygalska, Uchwycić wszystko?, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.735

  Tekst poświęcony festiwalowi "transmediale 2017" w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie oraz towarzyszącej festiwalowi książce Cover across & beyond. A transmediale Reader on Post-digital Practices, Concepts and Institutions, red. Ryan Bishop, Kristoffer Gansing, Jussi Parikka, Sternberg Press, Berlin 2017.

 3. Wojna, teatr, szczątki

  Anna Róża Burzyńska, Wojna, teatr, szczątki, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 16, https://doi.org/10.36854/widok/2016.16.740

  Recenzja książki Doroty Sajewskiej, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2016.