Krzysztof Dołęga

Ruhr-Universität Bochum

Absolwent Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz School of Philosophy, Psychology and Language Sciences na Uniwersytecie w Edynburgu. Obecnie pracuje na Ruhr-Universität Bochum, gdzie jest członkiem grupy badawczej realizującej grant Fundacji Volkswagena zatytułowany ‘Situated Cognition: Percieving the World and Other Minds.’ Na co dzień porusza się w obrębie filozofii umysłu i nauk kognitywnych, ale w czasie wolnym chętnie zajmuje się tematami związanym z nowymi technologiami i architekturą.