Joanna Lilia Mąkowska

Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

Doktorantka i wykładowczyni w Zakładzie Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą dwudziestowiecznej poezji amerykańskiej. Autorka artykułów poświęconych twórczości Miny Loy, Adrienne Rich oraz filozofii nowego materializmu. Tłumaczka. Stypendystka European Association for American Studies, JFK Institute for North American Studies w Berlinie oraz Fundacji Fulbrighta.