Anna Róża Burzyńska

Katedra Teatru i Dramatu, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, a także związki między teatrem i muzyką. Zajmuje się również krytyką teatralną. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia”. W latach 2004–2010 była recenzentką „Tygodnika Powszechnego”. Opublikowała książki: Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej (Kraków 2005), The Classics and the Troublemakers. Theatre directors from Poland (Warszawa 2008), Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka (Kraków 2011) i Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grochowiaka (Kraków 2012). Redaktorka nowej edycji dramatów Grochowiaka Lęki poranne. Dramaty(Warszawa 2012). Jest także autorką licznych artykułów i recenzji w czasopismach polskich (m.in. „Dialog”, „Teatr”, „Notatnik Teatralny”, „Wielogłos”, „Tekstualia”, „Konteksty”, „Ruch Muzyczny”, „Kwartalnik Filmowy”, „Res Publica Nowa”) i zagranicznych (m. in. „Theater”, „Theater der Zeit”, „Scènes”, „ТЕАТР“). Jako kuratorka współpracowała z krakowskim Instytutem Goethego i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, a jako dramaturg – ze Stefanem Kaegim i Larsem Janem. Współpracuje również regularnie z Instytutem Teatralnym, Instytutem Adama Mickiewicza oraz Instytutem Grotowskiego. Tłumaczy z języka niemieckiego i angielskiego.