Widok. Fundacja Kultury Wizualnej została powołana wiosną 2015 roku.
Naszym celem jest działanie na rzecz kultury wizualnej – za sprawą jej badania naukowego, podejmowania działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej w tej dziedzinie oraz wspierania twórczości artystycznej. Zajmujemy się problematyką widzenia w ujęciu teoretycznym (badaniem i nauczaniem tego, jak widzimy, i jak jesteśmy patrzeni), a także praktycznym – prowokując do myślenia i działania w polu wizualnym.


Zarząd Fundacji
: Katarzyna Bojarska (prezeska), Paweł Mościcki, Krzysztof Pijarski, Magda Szcześniak (vice prezeska), Łukasz Zaremba, Agata Zborowska


Rada Fundacji
: Maria Poprzęcka, Jan Sowa, Marek Zaleski


Statut Fundacji


KRS
 0000551810
NIP 1132887957
REGON 361242373

konto:
ING Bank Śląski, 3 o/Warszawa:
PL 19 1050 1025 1000 0090 3068 3354 (PLN)
PL 94 1050 1025 1000 0090 3068 3362 (EUR)

Adres korespondencyjny:
Widok. Fundacja Kultury Wizualnej
Jagiellońska 54/99
03–463 Warszawa
e-mail: fundacja@pismowidok.org