Fundacja „Widok” prowadzi też działalność naukową, artystyczną i edukacyjną w dziedzinie kultury wizualnej, obejmującą zarówno praktyki – i potoczne, i artystyczne – jak i teorie.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka projektów w tym obszarze.

 • W latach 2018-2021 Fundacja współpracowała w międzynarodowym konsorcjum badawczym (zrzeszającym badaczki i badaczy z Cypru, Grecji, Norwegii, Danii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Hiszpanii) nad projektem Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future” (RE-PAST) finansowanym w ramach programu Horizon2020 Call: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 (Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space). W skład polskiego zespołu badawczego wchodzili: dr Katarzyna Bojarska (kierowniczka zespołu i Work Package "Art and Culture"), dr Piotr Filipkowski (Work Package History), dr hab. Iwona Kurz (Work Package Art and Culture / History), dr Tomasz Rawski (Work Package Media), dr Krzysztof Świrek (Work Package Politics), dr Agata Zborowska (Work Package History), mgr Danuta Życzyńska-Ciołek (Work Package History).

 • W roku 2017 Fundacja zrealizowała projekt „Visual Literacy: How to Think and Act with Images”, finansowany ze środków Evens Foundation z siedzibą w Antwerpii. W jego efekcie ukazała się publikacja anglojęzyczna dostępna w wersji drukowanej oraz online https://issuu.com/evensfoundation/docs/medialiteracy_singlepages, prezentująca wzorcowe europejskie działania na rzecz edukacji wizualnej.

  Redaktorka książki, Katarzyna Bojarska odpowiadała także za merytoryczne przygotowanie i poprowadzenie panelu How to Read World with Images – Visual Literacy in the New Media Age na konferencji Media Meets Literacy w Sarajewie we wrześniu 2017 roku. W dyskusji udział wzięli: Bojana Piskur (Moderna Galerija Lubljana, Słowenia), Christine Vidal (LeBal, Paryż, Francja), René Glas (Utrecht University, Holandia), Torsten Arni Caleb Andreasen (Copenhagen University, Dania).

 • W roku 2016 Fundacja otrzymała dotację z Ambasady Królestwa Niderlandów na pokrycie części kosztów prac przekładowych oraz redakcyjnych związanych z książką Ernsta van Alphena (Uniwersytet w Lejdzie, Holandia) Krytyka jako interwencja: sztuka, pamięć, afekt, będącą wyborem tekstów krytycznych autora w języku polskim. Książka pod redakcją Katarzyny Bojarskiej ukazała się w serii „Hermeneia” Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jesienią 2019 roku.

 • W latach 2016–2017 na zaproszenie krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki Fundacja stworzyła program trzech cykli pokazów filmowych, wykładów i dyskusji będących częścią międzynarodowego projektu interdyscyplinarnego „Trauma and Revival” finansowanego ze środków Programu „Kreatywna Europa”, którego organizatorem był Palais des Beaux-Arts (BOZAR, Bruksela, Belgia), a partnerami Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe, Niemcy), Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (Biella, Włochy), Uniwersytet Jyväskylä (Finlandia), kim? Contemporary Art Centre (Ryga, Łotwa). Od października 2016 do grudnia 2017 roku odbyło się osiemnaście spotkań poświęconych zagadnieniom archiwów, pamięci i traumy podejmowanych w twórczości powojennych artystów europejskich, jak również w piśmiennictwie tego okresu. Bohaterami spotkań byli między innymi Yervant Gianikian i Angela Ricci Lucchi, Sven Augustijnen, Michael Rothberg, Naeem Mohaiemen, Phil Collins, Chantal Akerman, Ulrike Ottinger.

  Szczegółowe programy kolejnych edycji są dostępne na stronie Bunkra:

  październik – grudzień 2016

  marzec – maj 2017

  październik – grudzień 2017

 • W programie Jasnej 10 w latach 2020-2023 Fundacja Widok będzie prowadzić cykle seminariów, spotkań i wykładów poświęconych kulturze wizualnej. Będziemy dyskutować o tym, jak obrazy opowiadają i kształtują świat, w którym żyjemy – i o tym, jak go zmieniać, również za pomocą obrazów.

  Seminarium "Wizualność klas społecznych" organizowane wokół tekstów z dwóch numerów czasopisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, poświęconych wizualności klas społecznych. Zajęcia poprowadzą dr Magda Szcześniak i dr Krzysztof Świrek https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/wizualnosc-klas-spolecznych/

  Widokówki: cykl spotkań skupiających się na różnych aspektach kultury wizualnej, inspirowany tekstami publikowanymi w piśmie. https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/widokowki/ 

  Why pictures? to wieloletni projekt artystyczno-badawczy. Jego pomysłodawcy i kuratorzy, Witek Orski i Krzysztof Pijarski http://www.whypictures.net/

  Czytanie Deborda. Wirtualne seminarium o „Społeczeństwie spektaklu” https://www.youtube.com/channel/UCh2XYcdstSZe7zZe6v7ZVbA