Fundacja „Widok” prowadzi też działalność naukową, artystyczną i edukacyjną w dziedzinie kultury wizualnej, obejmującą zarówno praktyki – i potoczne, i artystyczne – jak i teorie.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka projektów w tym obszarze.

 • W roku 2017 Fundacja przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum badawczego (zrzeszającego badaczki i badaczy z Cypru, Grecji, Norwegii, Danii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Hiszpanii) pracującego nad projektem zgłoszonym do konkursu Horizon2020 Call: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 (Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space). Projekt „Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future” (RE-PAST) został zakwalifikowany do finansowania na lata 2018–2021. Prace ruszyły w maju 2018 roku.

  W skład zespołu badawczego wchodzą: dr Katarzyna Bojarska, dr Piotr Filipkowski, dr hab. Iwona Kurz, dr Tomasz Rawski, dr Krzysztof Świrek, dr Agata Zborowska, mgr Danuta Życzyńska-Ciołek.

 • W roku 2017 Fundacja zrealizowała projekt „Visual Literacy: How to Think and Act with Images”, finansowany ze środków Evens Foundation z siedzibą w Antwerpii. W jego efekcie ukazała się publikacja anglojęzyczna dostępna w wersji drukowanej oraz online https://issuu.com/evensfoundation/docs/medialiteracy_singlepages, prezentująca wzorcowe europejskie działania na rzecz edukacji wizualnej.

  Redaktorka książki, Katarzyna Bojarska odpowiadała także za merytoryczne przygotowanie i poprowadzenie panelu How to Read World with Images – Visual Literacy in the New Media Age na konferencji Media Meets Literacy w Sarajewie we wrześniu 2017 roku. W dyskusji udział wzięli: Bojana Piskur (Moderna Galerija Lubljana, Słowenia), Christine Vidal (LeBal, Paryż, Francja), René Glas (Utrecht University, Holandia), Torsten Arni Caleb Andreasen (Copenhagen University, Dania).

 • W roku 2016 Fundacja otrzymała dotację z Ambasady Królestwa Niderlandów na pokrycie części kosztów prac przekładowych oraz redakcyjnych związanych z książką Ernsta van Alphena (Uniwersytet w Lejdzie, Holandia) Krytyka jako interwencja: sztuka, pamięć, afekt, będącą wyborem tekstów krytycznych autora w języku polskim. Książka pod redakcją Katarzyny Bojarskiej ukaże się w serii „Hermeneia” Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jesienią 2019 roku.

 • W latach 2016–2017 na zaproszenie krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki Fundacja stworzyła program trzech cykli pokazów filmowych, wykładów i dyskusji będących częścią międzynarodowego projektu interdyscyplinarnego „Trauma and Revival” finansowanego ze środków Programu „Kreatywna Europa”, którego organizatorem był Palais des Beaux-Arts (BOZAR, Bruksela, Belgia), a partnerami Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe, Niemcy), Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (Biella, Włochy), Uniwersytet Jyväskylä (Finlandia), kim? Contemporary Art Centre (Ryga, Łotwa). Od października 2016 do grudnia 2017 roku odbyło się osiemnaście spotkań poświęconych zagadnieniom archiwów, pamięci i traumy podejmowanych w twórczości powojennych artystów europejskich, jak również w piśmiennictwie tego okresu. Bohaterami spotkań byli między innymi Yervant Gianikian i Angela Ricci Lucchi, Sven Augustijnen, Michael Rothberg, Naeem Mohaiemen, Phil Collins, Chantal Akerman, Ulrike Ottinger.

  Szczegółowe programy kolejnych edycji są dostępne na stronie Bunkra:

  październik – grudzień 2016

  marzec – maj 2017

  październik – grudzień 2017