Feliks Tuszko

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski ORCID

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Oprócz studiów magisterskich z zakresu socjologii ukończył również studia magisterskie z zakresu historii sztuki. W centrum jego zainteresowań naukowych znajdują się społeczne procesy produkcji sztuki. Jest kierownikiem grantu badawczego Dlaczego tak drogo? Analiza źródeł wartości dzieł sztuki we współczesnym kapitalizmie finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest również stypendystą Fulbrighta i w roku akademickim 2022/2023 będzie prowadził na Uniwersytecie Columbia projekt badawczy zatytułowany When art crosses borders: valuation of artworks in international circulation.