Weronika Plińska

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

ur. 1983. Antropolożka kultury, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. Działania animacyjne w społecznościach lokalnych. Perspektywa antropologii sztuki pod kierunkiem prof. dr hab. Rocha Sulimy. Jako wykładowczyni obecnie współpracuje z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W  latach 2010–2011 była stypendystką w  University College London na Wydziale Antropologii i w School of Slavonic and East European Studies. Zajmuje się antropologią sztuki i  kultury materialnej, animacją kultury/community arts, etnografią „wspólnot profesjonalistów” oraz metodologią badań społecznych. W latach 2012-2014 współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie prowadziła badania społeczne na zlecenie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.