Piotr Seweryn Rosół

Literaturoznawca, promotor kultury, współzałożyciel MiTo – galerii sztuki, księgarni, kawiarni. Autor książki Genet Gombrowicza. Historia miłosna (2016). Podwójny doktor nauk humanistycznych – Uniwersytet Warszawski, l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Laureat II edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Blizie”, „Kresach”, „Twórczości”, a także wielu tomach zbiorowy