Piotr Sadzik

Uniwersytet Warszawski

Absolwent kulturoznawstwa i historii sztuki w ramach MISH UW. Doktorant w Instytucie Literatury Polskiej UW. Publikował m.in. w „Twórczości”, „Widoku” i „Praktyce Teoretycznej”.