Teresa Gierzyńska

https://www.forgottenheritage.eu/artists/137/teresa-gierzynska

Artystka posługująca się medium fotograficznym. W swojej twórczości wykorzystuje archiwum rodzinne, znalezione zdjęcia, pocztówki, fotografie prasowe. Na jej twórczość składają się tworzone przez wiele lat cykle, m.in. O niej, Podróże, O świetle. Jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jej prace prezentowano na licznych wystawach indywidulanych i zbiorowych. W 2014 roku odbyły się dwie ważne wystawy artystki: Nad rzeką, której nie ma, BWA Sokół, Nowy Sącz oraz Dotyk, Galeria Pola Magnetyczne.