Tomasz Swoboda

Uniwersytet Gdański http://swoboda.dbv.pl ORCID

Autor książek To jeszcze nie koniec? (Gdańsk 2009), Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot (Gdańsk 2010), Histoires de l’œil (Amsterdam – New York 2013) oraz Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu (Gdańsk 2014); laureat nagrody „Literatury na Świecie” za przekład oraz Nagrody im. Andrzeja Siemka za Historie oka; tłumaczył na polski między innymi teksty Baudelaire’a, Nervala, Nadara, Bataille’a, Leirisa, Sartre’a, Barthes’a, Ricoeura, Derridy, Foucaulta, Caillois, Starobinskiego, Pouleta, Richarda, Vovelle’a, Didi-Hubermana, Le Corbusiera i Krystyny Szwedzkiej; stypendysta Centre National du Livre, członek redakcji „Cahiers ERTA” oraz „Schulz Forum”. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wykłada też na Uniwersytecie Szczecińskim.