Mateusz Chaberski

Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Doktorant w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki UJ, członek Collegium Invisibile. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Absolwent kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Interesuje się zagadnieniem pamięci zbiorowej, współczesną teorią asamblaży oraz teorią i praktyką tłumaczenia dramatu. Autor książki Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific (2015). Redaktor inicjujący w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z „Didaskaliami”.