Marcin Kluczykowski

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorant w Zakładzie Antropologii Literatury na WFPiK UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują kulturę współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem kina i literatury.