Marcin Kluczykowski

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ph.D. student at the Faculty of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewiczi University in Poznań. His research interests include contemporary culture analysis, especially cinema and literature.