Grzegorz Czemiel

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ORCID

Grzegorz Czemiel (ur. 1983 r.) jest doktorem nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski) i adiunktem w Zakładzie Literatury Angloirlandzkiej Instytutu Anglistyki UMCS. W obszarze jego zainteresowań naukowych leżą: poezja anglojęzyczna, kartografia, ekokrytyka i filozofia, szczególnie realizm spekulatywny. Opublikował monografię nt. twórczości Ciarana Carsona (Peter Lang 2014) oraz artykuły o poezji współczesnej i realizmie spekulatywnym. Ponadto tłumaczy prace naukowe, eseistykę i poezję.