Krzysztof Świrek

Krzysztof Świrek

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski academia.edu

Ur. 1985. Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, gdzie w 2016 roku obronił doktorat. Interesuje się teoriami ideologii, władzy symbolicznej i klas społecznych. Wykłada klasyczne teorie socjologiczne, prowadził seminaria o koncepcjach nowoczesności i psychoanalitycznej analizie władzy. Publikował m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Societas/Communitas”, „Przeglądzie Humanistycznym”. Autor książki Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy (2018). Badacz w projekcie RePast (2018-2019), kierownik grantu finansowanego w ramach programu Miniatura NCN (2019). Jako krytyk filmowy współpracował z miesięcznikiem „Kino” i pismem „Dwutygodnik.com”.