Łukasz Kiełpiński

Uniwersytet Warszawski ORCID

Łukasz Kiełpiński — doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Publikował w „Kwartalniku Filmowym”, „EKRANach” i "Pleografie. Kwartalniku Akademii Polskiego Filmu”. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki w projekcie dr Doroty Sosnowskiej Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji. Członek Collegium Invisibile.