Agnieszka Kajczyk

Agnieszka Kajczyk

Żydowski Instytut Historyczny ORCID

Kulturoznawczyni i historyczka, kierowniczka działu Dokumentacji Dziedzictwa w Żydowskim Instytucie im. E. Ringelbluma, współpracowniczka Instytutu Hisztorii PAN. W 2022 roku obroniła doktorat poświęcony żydowskiemu środowisku filmowo-artystyczne w powojennej Polsce (1945-1950). Jest redaktorką i współredaktorką publikacji "Nalewki. Opowieść o nieistniejącej ulicy", Warszawa 2018; [wraz z: Olga Szymańska, Bartosz Borys, Anna Duńczyk-Szulc] "Archiwum ważniejsze niż życie. Losy Żydów polskich w czasie II wojny światowej w dokumentach konspiracyjnej grupy Oneg Szabat", Warszawa 2019; [wraz z Anna Duńczyk-Szulc] "Antologia spojrzeń. Getto warszawskie – fotografie i filmy", Warszawa 2023. Autorką publikacji: "Ludzie i filmy. Żydowscy filmowcy w powojennej polskiej kinematografii (lata 1945–1950)", [w:] "Kultura. Literatura, sztuka i nauka w XX wieku", red. Z. Trębacz, Warszawa 2020; "Pomiędzy kreacją a rzeczywistością. Filmowa historia upamiętnień rocznic powstania w getcie warszawskim (1945-1953)". „Kwartalnik Historii Żydów” 2023, nr 2.