Anna Duńczyk-Szulc

Anna Duńczyk-Szulc

LinkedIn Muzeum Warszawy

Wicedyrektorka Muzeum Warszawy, absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2001 roku zajmuje się projektami wystawienniczymi i wydawniczymi związanymi z fotografią. Jest jedną z fundatorek Fundacji Archeologia Fotografii. Współpracowała przy wystawie i publikacji "Polska fotografia XX wieku" (2007), "Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku" (2008). Jest współkuratorką wystawy "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu o Archiwum Ringelbluma" w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma a także wystaw czasowych "Miejsce. Tłomackie 3/5/7", "Światło negatywu. Obrazy z Archiwum Ringelbluma i archiwum Jerzego Lewczyńskiego na nowo odczytane" oraz "Gdzie jesteś? Rdz 3,9". Jest współautorką/redaktorką publikacji [wraz z: Bartosz Borys, Agnieszka Kajczyk, Olga Szymańska,] "Archiwum ważniejsze niż życie. Losy Żydów polskich w czasie II wojny światowej w dokumentach konspiracyjnej grupy Oneg Szabat", Warszawa 2019; "Rozproszony kontakt. Fotografie z Archiwum Ringelbluma na nowo odczytane", Warszawa 2019; [wraz z Piotrem Rypsonem, Pawłem Śpiewakiem] "Gdzie jesteś? Rdz 3,9", Warszawa 2020; [wraz z Agnieszką Kajczyk] "Antologia spojrzeń. Getto warszawskie – fotografie i filmy", Warszawa 2023.