Peter Verstraten

ORCID

Peter Verstraten jest adiunktem, wykładającym filmoznawstwo i literaturoznawstwo na Uniwersytecie w Lejdzie. Napisał m.in. Film Narratology (2009) oraz dwa opracowania na temat holenderskiego powojennego filmu fabularnego, odpowiednio w 2016 i 2021 roku. Jego najnowszą publikacją jest monografia w języku niderlandzkim poświęcona dziesięciu filmom Alexa van Warmerdama (2022). Wraz z dwoma autorami zdjęć współredagował książkę Shooting Time: Cinematographers on Cinematography (2012). Jest również stałym współpracownikiem Senses of Cinema.