Maciej Duklewski

Maciej Duklewski

ORCID Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warszawskiego

Historyk, zajmuje się historią klasy robotniczej oraz historią fotografii dokumentalnej i społecznej. Doktorant w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Error