Karolina Toka

ORCID

Karolina Toka jest studentką studiów magisterskich na kierunku Amerykanistyka w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Kończy również studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze obejmują antropologię, Native American Studies, krytykę filmową oraz studia nad rasą i płcią. Stypendystka programu Erasmus+ na Radboud University w Holandii w 2019 roku oraz uczestniczka XVIII Transatlantyckiego Sympozjum Studenckiego The Legacy and Presence of Colonialism in the Transatlantic World organizowanego przez Humboldt University, Oregon State University i Uniwersytet Warszawski. Prywatnie pasjonatka podróży z zamiłowaniem do fotografii, filmowania i pisania.