Filip Lipiński

Filip Lipiński

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Adama Mickiewicza ORCID

Historyk i krytyk sztuki, anglista. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na University College London. Doktor historii sztuki. Od 2010 r. pracuje w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UAM na stanowisku adiunkta. Od 2016 do 2019 r. pełnił funkcję sekretarza a od 2020 zastępcy redaktora naczelnego rocznika „Artium Quaestiones”. Interesują go nowoczesna i współczesna sztuka i kultura wizualna; sztuka Stanów Zjednoczonych; metodologia i teoria historii sztuki; związki historii sztuki i filmu / filmoznawstwa. Autor książki Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, artykułów naukowych w czasopismach takich jak „Oxford Art Journal”, „Artium Quaestiones” czy „RIHA Journal” a także przekładów tekstów naukowych z języka angielskiego. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Terra Foundation for American Art oraz Fulbrighta.