Ewelina Jarosz

ORCID

Ewelina Jarosz, podwodna artywistka, doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracowała z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich UW, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, współzałożycielka Magazynu RTV, publikowała teksty w Magazynie RTV, Kulturze u Podstaw, Czasie Kultury, Szumie, Springerin, Contemporary Links, Femka, Fragile, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej.