Anna Vuorinne

ORCID Uniwersytet w Turku

Anna Vuorinne jest doktorantką Wydziału Literatury i Komparatystyki na Uniwersytecie Turku w Finlandii. W rozprawie doktorskiej skupia się na etycznym wymiarze narracji współczesnych niemieckich komiksów dotyczących procesów migracyjnych. W swoich publikacjach zajmowała się pro-migracyjnym aktywizmem, intersekcjonalnym podejściem do tożsamości oraz komiksami podejmującymi tematykę władzy płciowej i przemocy seksualnej.