Igor Stokfiszewski

Igor Stokfiszewski

Krytyka Polityczna

Badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu kultury społecznej, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista. Członek zespołu Krytyki Politycznej, autor książek: Prawo do kultury (2018) i Zwrot polityczny (2009). Współredaktor między innymi tomów: Sztuka ze społecznością (2018), Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (2016), Build the City: Perspectives on Commons and Culture (2015) oraz Grotowski. Teksty zebrane (2012). Stale współpracuje z artystką Jaśminą Wójcik, z którą zrealizował między innymi dokument kreacyjny Symfonia fabryki Ursus (2018). Członek rady organizacji European Alternatives oraz międzynarodowego think tanku miejskiego Minim.