Paulina Kwiatkowska

Paulina Kwiatkowska

Instytut Kultury Polskiej UW ORCID

Adiunkta w Instytucie Kultury Polskiej UW, kierowniczka Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej, redaktorka naczelna kwartalnika „Pleograf” (www.pleograf.pl). Zajmuje się teorią obrazu filmowego i historią kina. Autorka książki Somatografia. Ciało w obrazie filmowym (2011; wyd. rosyjskie 2014); współredaktorka monografii Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-Lianga (2009), Spojrzenie Antonioniego (2015),Sztuka w kinie dokumentalnym (2016), Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty (2018), Cięcie ciał. Ruchome obrazy 2018) i podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (2012). Współautorka i współredaktorka tomów Kultura wizualna w Polsce. Fragmenty i Kultura wizualna w Polsce. Spojrzenia (2017). Stypendystka Bogliasco Foundation (2016) i Fondation Maison des sciences de l’homme (2018).