Paulina Kwiatkowska

Paulina Kwiatkowska

Instytut Kultury Polskiej UW

Adiunkta w Instytucie Kultury Polskiej UW, kierowniczka Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej, redaktorka naczelna kwartalnika „Pleograf” (www.pleograf.pl). Zajmuje się teorią obrazu filmowego i historią kina. Autorka książkiSomatografia. Ciało w obrazie filmowym(2011; wyd. rosyjskie 2014); współredaktorka monografii Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-Lianga(2009), Spojrzenie Antonioniego(2015),Sztuka w kinie dokumentalnym(2016), Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty(2018), Cięcie ciał. Ruchome obrazy(2018) i podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej(2012). Współautorka i współredaktorka tomów Kultura wizualna w Polsce. Fragmentyi Kultura wizualna w Polsce. Spojrzenia(2017). Stypendystka Bogliasco Foundation (2016) i Fondation Maison des sciences de l’homme (2018).