Joanna Walewska

Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika

Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa na Wydziale filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiowała również filozofię i obroniła pracę doktorską na temat wczesnej sztuki komputerowej i cybernetycznej. Interesuje się historią mediów, studiowała również na kierunku Media Art History na Donau-Universität w Krems.