Luiza Nader

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka doktoratu i książki na temat sztuki konceptualnej w Polsce (Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009) oraz tekstów poświęconych sztuce po 1945 r. Otrzymała Fulbright Junior Advanced Research Program na  University of Rochester (2005). Jej książka Konceptualizm w PRL została nominowana do nagrody im. Jana Długosza (2010), a także otrzymała nagrodę Clio (drugiej kategorii) przyznaną przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.