Piotr Piotrowski

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor zwyczajny, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej. Stopień doktora nauk humanistycznych zdobył w 1982 roku, doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 1993 roku, profesora nauk humanistycznych w 2000 roku. Od 1980 roku pracuje Instytucie Historii Sztuki UAM, którego w latach 1996-1999 był zastępcą dyrektora ds. naukowych, w latach 1999-2008 dyrektorem, a taże kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej (1996-2009) oraz współredaktorem Artium Quaestiones (1997-2009). Były dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie (2009-2010) oraz kurator Galerii Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Poznaniu (1992-1997). W latach 1976-1978 był pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Bada społeczną i polityczną historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Autor wielu książek m.in. Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989 (2005), Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji (2007), Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie (2010), Muzeum krytyczne (2011).