Aleksandra Ubertowska

Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny

Literaturoznawca, pracownik Iinstytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładała jako visiting professor na berlińskim Humboldt-Universität. Stypendystka DAAD (2008) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004). Stale współpracuje z Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN i Zespołem Badań nad Literaturą Holokaustu IBL PAN. Jej główne zainteresowania to: literatura Holokaustu, tożsamość w literaturze, historia nowożytnego podmiotu i podmiotowości, genderowa teoria autobiografii. Autorka książek: Tadeusz Różewicz a literatura niemiecka (2002) oraz Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu (2007).