Arne Schmitt

profesor wizytujący na Uniwersytecie Sztuk Pięknych (HfbK) w Hamburgu

Niemiecki fotograf, absolwent uniwersytetu artystycznego (HGB) w Lipsku i Hogeschool Sint-Lukas w Brukseli, gdzie obronił dyplom magisterski. Wystawiał między innymi w Zentrum Aktuelle Kunst Bremen, Sprengel Museum Hannover, i w kjubh Köln. Opublikował kilka książek fotograficznych, m.in. Wenn Gesinnung Form wird. Eine Essaysammlung zur Nachkriegsarchitektur der BRD oraz Geräusch einer fernen Brandung. Mieszka i pracuje w Kolonii.